menu

Wednesday, 8 July 2015

பெண்ணின் நட்சத்திரம் மகம் ஆக இருந்தால்

பெண்ணின் நட்சத்திரம் மகம் ஆக இருந்தால் ஆணின் நட்சத்திரம் சத்யம் ஆக இருப்பது பொருத்தமாக இருக்கும். இது பொதுபலனே.

பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற